Een mini-handleiding met waardevolle tips voor elke, al dan niet zelfstandige(!), professional /ZZP-er.

Personal Branding en/of 360 graden feedback?

De kritische lezer van bovenstaande titel schiet wellicht direct in de “advocaat van de duivel” modus. “Waarschijnlijk moet ik dan weer gaan studeren om mijn competenties verder te ontwikkelen. Keihard werken aan een stukje talent development en dan maar hopen dat dit op den duur dit wordt beloond…Of zal ik maar direct een nieuwe CV opstellen?”

Als schrijver van dit artikel en als ervaringsdeskundige kan ik dit niet volledig ontkennen natuurlijk.  Maar feit is wel dat deze route tijd en geld kost. Zijn er dan makkelijke manieren?

Jazeker! Je kunt ook andere mensen uit jouw zakelijke omgeving benutten om jouw salaris te boosten en/of om jouw uurtarief te verhogen. Dat kan op twee relatief eenvoudige manieren, intern en extern. Intern vanuit een methodiek die bekend staat als een 360 graden feedback. En extern met een methodiek die bekend staat als Personal Branding, vaak concreet vormgegeven met referenties c.q. reviews. Beide manieren om jouw salaris te boosten en/of om jouw uurtarief te verhogen zullen worden uitgelegd.

Je salaris “intern” boosten

De interne manier, via 360 graden feedback kan waardevol zijn. Zeker als het gehele spectrum van collega, (interne) klant, leidinggevende en ondergeschikte, jou daadwerkelijk een positieve review c.q. beoordeling geven. Immers een positieve beoordeling kan zwaar meewegen in een salaris dan wel tariefsverhoging. Het enige probleem is echter dat deze methodiek meestal top down is opgelegd en sterk geconditioneerd is qua frequentie. Dat komt omdat deze methodiek door de bank genomen maar eens per jaar wordt ingezet. Zodoende ben je afhankelijk van een momentopname hoe dergelijke reviews c.q. beoordelingen er uit zien. En kan het gewicht om jouw salaris of uurtarief te laten stijgen niet voldoende zijn. Echter wanneer de verantwoordelijkheid voor het aantonen van jouw functioneren op het niveau wordt belegd waar het hoort.  Lees: bij de professional zelf, dan kan de frequentie omhoog waardoor er een beter en meer betrouwbaar beeld ontstaat wat wel meer gewicht in de schaal kan leggen als het gaat om geldelijke beloning voor de geleverde inspanningen. Immers er zijn door het jaar heen, door meerdere personen uit jouw zakelijke omgeving, meerdere reviews gegeven. En die hoeven overigens niet allemaal perfect te zijn. Sterker nog, dat zou opmerkelijk vreemd zijn. Beter is het om te leren van de aandachtspunten en de positieve eigenschappen verder te benutten om jouw talent development verder te optimaliseren. Het totaal van de positieve reviews kun je uiteraard goed gebruiken om je vooruitgang ten opzichte van de vorige periode aan te tonen dan wel om te laten zien hoe jij presteert ten opzichte van anderen in jouw functiegroep of sector. Is hier sprake van een significant verschil dan dient dit beloond te worden…

Je salaris “extern” boosten

De externe manier van Personal Branding vaak concreet vormgegeven met een referentie c.q. review tool, gaat eigenlijk een stap verder dan 360 graden feedback. Indien namelijk door een professional gebruik wordt gemaakt van een review tool als bijvoorbeeld MYPP dan kun je de verkregen reviews eenvoudig sharen per email of op Social Media. Dat is feitelijk Personal Branding in optima forma. Ook erg handig als je een nieuwe CV gaat opstellen dan wel gaat solliciteren.

Want je promoot jezelf via de ervaringen van anderen. Bovendien kun je zelf invloed uitoefenen op de frequentie van je reviews doordat je deze het hele jaar door kunt uitvragen. Zo hou je zicht op hoe anderen jouw competenties c.q. kwaliteiten ervaren. Zorg er wel voor dat de persoon aan wie je de review vraagt vooraf weet dat het weinig tijd kost want je wil ook niet in iemands irritatie zone terecht komen. Maar als het je lukt ben je verzekerd van continu feedback met een hoge actualiteitswaarde die je op afroep of beter nog, op eigen initiatief kunt bespreken met je opdracht of werkgever. Hiermee sta je sterk om je salaris dan wel uurtarief te boosten. Immers als een persoon positief over je is per jaar…zegt dat nog weinig maar als dat doorlopend gebeurd door klanten, collega’s, ondergeschikten en zelfs leidinggevenden dan sta je sterk!

Zoals je wellicht weet maakt LinkedIn ook gebruik van endorsements c.q. aanbevelingen, maar deze zijn vaak meer tekstueel en erg lang, bovendien zijn ze vaak niet meer actueel. Dus zorg ervoor dat je een goede review tool gebruikt die kort maar krachtig is en die je kunt gebruiken voor jouw eigen Personal Branding. Check daarom http://www.mypp.nl. Hiermee verzamel je reviews over jouw prestaties die je weer makkelijk kunt delen en koppelen aan Facebook en LinkedIn. En wil je meer tips? over bijvoorbeeld Personal Branding? stuur dan een email aan yourpa@mypp.nl. Succes!